Προτείνετε το σε έναν φίλο

Εστία GL-350

Επιτραπέζια εστία αερίου με τρείς εστίες.
gl-3506