Προτείνετε το σε έναν φίλο

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης 1,5kg

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης 1,5kg,εσωτερικά ρυθμιζόμενος 28-30mbar
Ρυθμιστής Χ.Π. 1,5kg